.

Ninox Geo 3.0

Hantera och visa information på kartor

Du har stor frihet i valet av kartunderlag. LÀgg till information som Àr av specifikt intresse för dig – t.ex grÀnser, ytor, text, platser, aktiviteter, observationer pÃ¥ professionellt framstÀllda digitala kartbildsunderlag. Till varje objekt du lagt ut pÃ¥ kartan kan lÀnkas bilder, ljud, dokument och webbsidor.
Geo erbjuder också mångsidigt stöd för att visa, hantera och spara gps-data.
Se hÀr för listning av programfunktioner.

Pris:
Online 350 kr inkl moms.
CD-version 450 kr inkl. moms.

Nyheter

  • lÀs in/ spara kartbilder i bÃ¥da de nationella referenssystemen (RT90 och SWEREF99).
  • hantera gps-data i bÃ¥da dessa referenssystem, inkl. spara positioner och linjer till karta.
  • anvÀnda gps med sjökort (SWEREF99).
  • hantera positions- och spÃ¥rdata frÃ¥n / till GPS-mottagare som kan lÀsa in/ spara sina data i GPX-format. Det gÀller för praktiskt taget alla nyare typer av GPS-mottagare.
  • förenklade rutiner för redigering och tillÀgg av poster i tabeller
  • tabeller kan sorteras pÃ¥ fÀlt och skrivas ut pÃ¥ papper eller till PDF-fil
  • förhandsgranskning av kartutskrifter
  • ID-beteckningar för alla symboler kan vid behov visas pÃ¥ kartan och Àven visas pÃ¥ utskrifter

MÃ¥ngsidig karthantering
Som underlag för att skapa sin egen karta anvÀnder du digitala kartbilder. Kartbilden kan vara t.ex en topografisk karta, flygfoto, sjökort, satellitbild, historisk karta etc. Enda kravet på bildunderlaget Àr att det följer ett rÀtvinkligt geografiskt referenssystem. Det kan vara t.ex de svenska riksnÀten RT90 och SWEREF 99 eller andra nÀt som det internationella UTM, kommunala / lokala koordinatsystem etc.

Kartor som hÀmtas från Metrias webbtjÀnst anpassas av programmet automatiskt till aktuellt referenssystem ( RT90 eller SWEREF99.) Anpassningen innebÀr att du kan mÀta arealer och avstånd, liksom anvÀnda GPS. Utöver kartbildsunderlag kan du lÀsa in aktuella fastighetsgrÀnser från LantmÀteriet genom att lÀgga in grÀnserna på kartbildsunderlaget.
I programmet finns manuella inmÀtningsfunktioner för kartunderlag som följer andra rÀtvinkliga referenssystem.

Gps och gpx
För de flesta gps-mottagare av tillverkning Garmin kan positionsdata och spår föras över direkt till Geo via USB-kabel. För de andra typer av gps-mottagare dÀr detta inte Àr möjligt kan du med nyare modeller i regel spara positions- och spårdata till en fil i gpx-format. Gpx Àr en formatstandard avsedd att underlÀtta utbyte av gps-registrerade data både mellan navigatorer och programvaror.

Med Geo kan du lÀsa gpx-filer liksom spara gps-data till gpx-fil. De kan överföras såvÀl till gps-mottagare som till kartor i RT90 eller SWEREF 99. Du kan också spara positions- och spårdata till gpx-fil. Symboler och linjer på egna kartor kan du på motsvarande sÀtt spara till gpx-fil för överföring till gps-mottagare eller andra anvÀndare. För realtidspositionering kan Garmin- och NMEA-protokoll anvÀndas ( USB och seriell kommunikation).

Dokumentera direkt på kartan
Markera platser, skriv in text, rita in områden, mÀt arealer, mÀt avstånd, överför information till gps-mottagare m.m. Spara gps-data till gpx-fil och e-posta till andra anvÀndare. Spara kartan som PDF-fil för att enkelt distribuera den till andra anvÀndare.

Kartor med olika teman
Det Àr ofta praktiskt att ha separata kartor med olika typer av information över samma område t.ex för naturvård, bebyggelse, friluftsaktiviteter, navigering etc. De exempelkartor som finns inlagda i programmet illustrerar du kan anpassa kartan för att tillgodose olika anvÀndningar.

VÀxla mellan kartunderlag
Det Àr också enkelt att vÀxla mellan olika typ av kartunderlag för ett och samma område, t.ex. mellan fastighetskarta, terrÀngkarta, flygfoto och sjökort utan att den information du lagt in påverkas.

Rasterfunktion
Funktionen Àr ett generellt verktyg som du kan anvÀnda för att åskådliggöra hur förhållanden av speciellt intresse varierar geografiskt. Det kan gÀlla t.ex
- olika viltarters fördelning / spridning
- skade- och sjukdomsangrepp på vÀxtlighet och djurliv
- markens surhetsgrad, nÀringshalt
- markförhållanden fuktighet, bÀrighet, framkomlighet

Tabeller och rapporter
AnvÀnd tabeller för att dokumentera uppgifter knutna till de linjer, ytor och symboler som lagts ut på kartan t.ex speciella natur- och kulturvÀrden t ex historiska platser, nyckelbiotoper, djur- och vÀxtarter, kulturminnenen, natur- och kulturvårdande insatser, etc.
NÀr en tabeller Àr öppen kan du sortera den på fÀlt / kolumn och sedan , vid behov, skriva ut. En tabell kan Àven skrivas ut till PDF-fil.
Rapportfunktionen sammanstÀller de uppgifter som skrivits in i tabellerna. BestÀm den tidsperiod rapporten ska tÀcka och skriv ut direkt eller till PDF-fil.

Utskrifter
Kartor kan förhandsgranskas och skrivas ut i önskad skala. Kartor Àr också anpassade så att du kan vÀlja mellan att skriva ut direkt på papper eller till fil i PDF-format. PDF-filen har fördelen att enkelt kunna distribueras till annan anvÀndare för visning / utskrift.